0 Shares 525 Views

Nota de premsa de la Plataforma Salvem el Pla de Bages 31-1-2019

8 de febrer de 2019
525 Views

Arran del comunicat del Govern de Sant Fruitós respecte al Pla d’ordenació urbana (POUM) que pretén aprovar en el proper ple municipal, arran d’haver estat de nou desconvocat aquest ple, i en espera de poder disposar del document definitiu que incomprensiblement encara no ha estat lliurat als interessats ni fet públic, us informem:
1. En cap cas la nostra plataforma ha fet cap menció a que el POUM prevegi la urbanització directa de cap polígon industrial nou, sinó a les reserves de sòl per a futurs desenvolupaments. El planejament és clarament especulatiu quan en lloc de blindar els àmbits naturals que han de quedar preservats de tota transformació, opta tot al contrari, per definir uns àmbits que són susceptibles d’acollir nous usos d’activitat econòmica.
2. Pel document de referència emès per la oficina tècnica d’avaluació ambiental de les Comarques Centrals, el que es proposaria en el nou POUM és injustificat: Lluny de suposar la preservació del Pla de Bages de l’aparició incontrolada de zones industrial urbanitzades i buides, la seva aprovació pot implicar una greu afectació d’espais sensibles i comprometre de manera definitiva la connectivitat entre àmbits d’interès natural i ambiental.
3. L’experiència ens diu que l’estratègia de predefinir àmbits de creixement genera falses expectatives. A més els espais naturals assenyalats acostumen a patir processos de degradació, es perden conreus, es fan usos impropis del sòl no urbanitzable i en definitiva es degrada el territori. Els àmbits sense una previsió de desenvolupament concreta i real no s’acaben materialitzant mai. Cal per tant preveure creixements concrets i fonamentats en les necessitats reals del municipi.
4. Tot i que caldrà analitzar el document que finalment es presenti per aprovar , es percep que en el nou POUM no hi han arguments sòlids per afirmar que s’estan proposant creixements sostenibles, un dels principis bàsics de l’urbanisme a Catalunya. Cal tenir en compte que el 39% de sol urbanitzat i no urbanitzat del municipi està avui pendent de desenvolupar (*). Les reserves previstes doncs, són desmesurades, poc concretes i sobrepassen les necessitats de l’àmbit municipal. Per altra banda, crida poderosament l’atenció que tampoc es tingui per res en compte que de les 1257 Ha de sol industrial de la comarca de Bages (sol desenvolupat i pendent de desenvolupar), el 54% està ocupat i el 39% està sense edificar o en venda. (**).
5. La configuració d’un àmbit d’activitat econòmica hauria de venir determinat pel planejament territorial i des de una perspectiva superior a la del terme municipal. Alhora, hauria de venir avalat per un estudi econòmic rigorós que comprengués l’àmbit de tot el territori català, que determinés si l’emplaçament té els valors que requereix un centre com el proposat i quin tipus d’activitat econòmica és idoni en relació a aquests valors. En tot cas cal prioritzar la reutilització i adequació dels sòls ja urbanitzats i restar d’aquest àmbit els espais a preservar com l’entorn del bosc d’Olzinelles, de Santmartí o del torrent Bo, així com aquells espais que configuren el territori agrícola del municipi, entorn del parc de l’Agulla, Viladordis i la Sagrera.
Malauradament, pel Govern municipal de Sant Fruitós segueix vigent el fals model urbanístic, propi de temps anteriors a la crisi immobiliària i econòmica, pel qual la creació indiscriminada de sòl industrial s’assimila a desenvolupament i prosperitat econòmica. Els sectors urbanitzats i buits d’empreses difícilment aporten cap benefici, ans al contrari, representen càrregues de conservació de la urbanització i el que és pitjor, en alguns casos, es van situar en llocs sensibles suposant un efecte barrera a corredors verds claus d’espais naturals, com és el cas del sector del Grau.
En definitiva, exigim doncs que la redacció definitiva del nou POUM tingui en compte que la preservació dels espais naturals i agrícoles del Pla de Bages té repercussió directa en el benestar i la salut dels qui habiten, que són per ells mateixos, un bé bàsic per a la prosperitat de qualsevol territori, i que aporten beneficis tan o més importants i a llarg plaç que els provinents del desenvolupament de sectors d’activitat econòmica no agrària . Ja és hora que es reconeguin els valors ambientals, paisatgístics, econòmics i socials, de preservar els sòls agrícoles i de treballar per a la sobirania alimentaria i la biodiversitat i el be comú.
(*)Presentació POUM Sant Fruitós 2018 .
(**)Informe sol industrial al Bages del Consell comarcal 2017.
Plataforma Salvem el Pla de Bages

Deixa el teu comentari:

El teu correu electrònic no sortirà publicat

 

Més articles de la categoria

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com