0 Shares 741 Views

POUM ajornat

8 de març de 2019
741 Views

Per aquest passat dimecres 6 de març, hi havia convocat un Ple Municipal Extraordinari, amb un únic punt a l’ordre del dia, que era debatre la aprovació inicial del POUM. Es va iniciar a l’hora prevista amb un nombrós públic que omplia la sala de plens, i després de que l’alcalde llegís un manifest (que reproduïm a continuació), l’equip de govern va demanar retirar-lo de l’ordre del dia, per la qual cosa el ple es va donar per finalitzat.
Comunicat de l’equip de govern
Procediré a fer una introducció amb algunes dades i algunes reflexions a fi de poder comprendre millor com considerem des del govern municipal que hem de procedir envers al POUM de Sant Fruitós de Bages.
El primer que vull manifestar és que aquestes paraules que dic estan subscrites sense fissures pels 7 membres que conformem el govern municipal i que hem preparat conjuntament els dos caps de llista dels grups
municipals del PSC i de Gent fent Poble, el Tomàs i un servidor.
El POUM és un projecte global i molt ampli que alhora implica a tots els sectors i a tots els ciutadans del municipi i per tant sempre hem pensat que és bo avançar amb el major consens possible i que des d’un principi hem buscat per part d’aquest govern municipal.
El Planejament és un document macro que indica les voluntats i les línies mestres del municipi des de l’urbanisme i que posteriorment la gestió política concreta la seva aplicació i les accions a dur a terme. Precisament durant molts anys vam patir la manca de lideratge públic en l’aplicació del
Planejament del 1996 i això ens ha conduit al desgavell urbanístic que portem heretat de governs anteriors i que en aquests darrers vuit anys hem endreçat, sobretot en els àmbits industrials. Aquest POUM precisament ja pot incorporar la finalització d’aquests sectors i aquest és un altre aspecte
positiu del POUM.
Així mateix, aquest POUM presenta aspectes que han assolit segurament aquest consens des d’un principi i creiem que són coses bones que milloren el nostre poble. Però també hem de dir que fa setmanes que es diuen coses
a peu de carrer que res tenen a veure amb la realitat d’aquest POUM.
Hem sentit a dir que volem convertir Sant Fruitós en un Martorell o un Cornellà. Amb l’actual Pla urbanístic vigent podem arribar als 18 mil habitants. El Pla Director Urbanístic del Pla de Bages del 2006 obria la porta
a arribar als 35 mil. I resulta que amb el POUM que plantegem es limita els habitants a 12 mil.
El POUM, encara que algú s’estranyi, manté el 74 % de sòl no urbanitzable en el nostre municipi.
Hem sentit a dir que volem fer polígons a dojo sense cap escrúpol. Doncs no tant sols no augmentem el sol classificat com industrial, sinó que fins i tot es redueix en 3,4 hectàrees.
Aquests són exemples clars que ens fan veure que aquest POUM arriba al Ple d’avui amb un grau de “contaminació” que no és bo per a ningú. I no busco culpables, si no que vull limitar-me a descriure una realitat.
Realitat que per altra banda passa també, com he dit, per l’assoliment de consensos amplis entre tots els grups municipals i que sobre alguns aspectes ja hem aconseguit, com és la flexibilització en la volumetria dels edificis industrials sense augmentar l’aprofitament total de les parcel·les, com és la nova regulació de les alçades dels edificis residencials per encabir
les noves tecnologies sense augmentar l’aprofitament, com és la possibilitat d’establir activitats professionals en urbanitzacions i zones de casetes, com són les accions per actuar en zones encallades com el Pont de Cabrianes, l’Hotel Alfa o el poquet-parc, i molts altres aspectes que com dic arriben amb un consens entre tots i totes.
Vull posar també de relleu que des de l’inici de la redacció del POUM, al setembre de 2016, hem realitzat nombroses reunions amb el Consell Assessor Urbanístic, amb entitats i associacions, amb ens públics i que sobretot darrerament ens hem trobat fins a 7 vegades els 4 grups municipals per acostar posicions.
Fruit d’aquests reunions hem trobat més punts d’acord. Com per exemple la introducció de sòl residencial en el PMU 3 Grau-Rosaleda, o com per exemple la introducció de la ubicació de la reserva d’habitatge protegit en els sols ordenats directament, o com per exemple introduir els usos de
dotació al PMU 5 Torruella-La Victòria, i altres punts sobre els quals no m’estendré.
També, en la recerca d’aquest consens entre els quatre grups i producte d’escoltar als veïns de Torruella, s’ha acordat una flexibilització en els plantejaments de desenvolupament urbanístic per, si arribat el moment calgués, la millora del barri es faci des de criteris públics a través d’un Pla de Millora Urbana i no haver d’estar pendents únicament de la iniciativa privada. Eliminant cap dubte que pugui tenir ningú referent a la idea que es volien ensorrar les casetes de Torroella, mantenint la possibilitat de construir els baixos més dues plantes que actualment ja permet el planejament.
Per altra banda, i tenint present que sempre ha estat la nostra voluntat no augmentar el sòl urbanitzable, es plantejaven tres àrees d’interès territorial, sense requalificar ni classificar el sòl, per tant deixant-lo com a rústic per entendre’ns. Aquestes àrees són les que han suscitat un munt de demagògia i alhora molta contrarietat.
Les àrees d’interès territorial es proposen des del mateix informe d’abast que fa el Departament de Territori i Sostenibilitat en la interpretació que es fa, ja, del propi Pla Director Urbanístic del Pla de Bages de l’any 2006 i del Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals de l’any 2008. Altrament resulta que des de la Generalitat de Catalunya es veu amb bons ulls aquestes àrees i per contra a qui s’ha assenyalat com a trinxador del territori és a l’Ajuntament. De ben segur que estem davant d’una proposta que més ben explicada per part de totes les administracions i de la mà de la plataforma, pot ser entesa millor i per això, tractant-se a més d’un aspecte supramunicipal, vàrem introduir la consulta popular sobre les àrees d’interès territorial a fi que esdevingui la voluntat ciutadana.
Aquests darrers 15 dies hem fet esforços per acostar encara més les posicions dels diferents grups, amb reunions de treball, amb dues
Comissions Informatives Municipals i fins i tot ahir mateix amb una Junta de Portaveus. Ha estat doncs voluntat de l’equip de govern trobar el màxim consens possible.
No obstant, possiblement per la proximitat d’unes eleccions municipals i per altres aspectes més polítics que no pas tècnics, no hem estat capaços d’arribar al mínim comú que des del govern considerem necessari per tirar endavant l’aprovació inicial del POUM.
Fruit precisament d’aquestes darreres trobades creiem que no estem tant lluny d’aquest acord de mínims que podria fer que cap grup estigués en contra de la Inicial del POUM.
Creiem de forma unànime per part de tots els membres del govern municipal que ens toca fer un exercici de responsabilitat i seguir treballant per acostar posicions, sempre en benefici dels nostres veïns i veïnes.
Com he dit al principi tot això han estat unes reflexions per entendre millor com hem decidit procedir i és retirant de l’ordre del dia de Ple d’avui el punt únic sobre l’aprovació inicial del POUM de Sant Fruitós de Bages.
Sr. Secretari com a regidor proposant del punt li indico que queda retirat aquest punt de l’ordre del dia d’avui.

Deixa el teu comentari:

El teu correu electrònic no sortirà publicat

 

Més articles de la categoria

Tornen les Enramades del Carrer Nou
29 views
29 views

Tornen les Enramades del Carrer Nou

Redacció - 14 de juliol de 2024
Editorial 1967
27 views
27 views

Editorial 1967

Brogit Difonem Cultura - 14 de juliol de 2024
El futbol femení
37 views
37 views

El futbol femení

Miquel Puig Soler - 13 de juliol de 2024
Les cròniques d’en Gregori Partagàs: Festa major
41 views
41 views

Les cròniques d’en Gregori Partagàs: Festa major

Galdric Sala - 13 de juliol de 2024
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com