0 Shares 619 Views

Manifest respecte a la proposició de llei de la creació de l’Agència Catalana de la Natura

3 de juny de 2020
619 Views

LA FEDERACIÓ ADF BAGES – MOIANÈS amb domicili al Palau Firal de Manresa , i que la conformen les ADF’s de les dues comarques , hem tingut coneixement del contingut de la proposició de Llei per la creació de l’Agència Catalana de la Natura, i després d’analitzar el seu contingut, volem manifestar que:

Primer: Que els municipis són la base de la sobirania i la representació de la societat al territori de Catalunya i, en aquest cas, les mateixes corporacions locals, i la ciutadania a la que representen seran els principals afectats per aquesta nova llei. Ens consta que els municipis no han tingut coneixement directe ni han estat interpel·lats, de l’esmentada proposició de llei ni per l’acció del Govern, ni pel propi Parlament, ni pels diferents grups polítics. Ha estat en el moment que la proposició de llei està a punt d’entrar a votació al Ple del Parlament quan les entitats locals i la ciutadania se n’ha començat a assabentar. Creiem doncs, que qui impulsa la llei, la Direcció General de Polítiques Ambientals, no han tingut en compte qui viu i es desenvolupa en el mateix territori i que, per tant, desqualifica el procés i el mateix contingut de la mateixa llei.

Segon: Aquesta llei s’ha impulsat sense ni la participació ni la informació dels principals actors i sectors del territori. Els municipis no han estat informats i no han pogut participar en la seva elaboració des de l’inici. Les lleis que impulsa el Govern i el Parlament han de partir dels principis bàsics democràtics de la informació, transparència i participació de tots els sectors afectats. No actuar sota aquests principis legitima una manera de fer política impròpia d’una societat democràtica.

Tercer: Que el menysteniment del territori, la propietat dels boscos i el sector primari i agroforestal, es veu perfectament reflectit en la governança de l’Agència amb la composició i estructura del Consell de Direcció, on aquests col·lectius abans esmentats queden relegats a un paper purament testimonial.

Quart: La gestió del medi natural és certament complexa per la gran quantitat de
variables que cal tenir en compte: la millora i la conservació de la biodiversitat, la
producció de béns i serveis, l’ús social del bosc, la regulació del cicle de l’aigua, la
producció d’energia i de productes locals, la lluita contra el canvi climàtic, la prevenció
dels incendis forestals, etc.. Aquesta gran complexitat, requereix d’una visió i acció
integradora i no parcial, amb gran capacitat de coordinació i de consens.
Les polítiques “parcials” no fan res més que agreujar els problemes reals del territori,
augmentant el desequilibri territorial, afavorint el despoblament i dificultant el
desenvolupament local i rural.

Cinquè: No és necessari la creació d’ un nou organisme de control si es planteja com una
nova estructura administrativa paral·lela. Actualment a Catalunya ja disposa de
mecanismes de control i supervisió legislatius, administratius i organitzatius des de la
mateixa Generalitat de Catalunya. En tot cas, caldria revisar la organització de
competències entre els Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per tal d’unificar criteris i processos i
poder millorar l’actual situació de descoordinació que afecta directament a la capacitat
de gestió en el territori.

Sisè: Que la situació de crisi actual ha fet més patent la necessitat de tenir un territori
resilient i viu, amb un sector primari fort, que fixi persones al territori, generi béns, i
serveis, economia productiva i oportunitats per al desenvolupament de les persones. Els
silvicultors, els ramaders, els agricultors, són un sector estratègic i són els gestors
naturals del paisatge i del territori. Són els que hi viuen i en viuen. No haver tingut en
compte aquests sectors és un greu error de base que hauria d’invalidar qualsevol acció
legislativa.

Per tot l’exposat , la FEDERACIÓ ADF’S BAGES MOIANÈS , representant de totes les ADF’s de les dues comarques.

DEMANEM

Primer: El rebuig total al text de la Llei de l’Agència Catalana de la Natura que es pretén
aprovar al Parlament durant el mes de juny.

Segon: Que s’aturi el procediment de tramitació de la proposició de llei de la creació de
l’Agència Catalana de la Natura.

Tercer: Que cal donar a conèixer i valorar les repercussions de la llei en els diferents
sectors i institucions territorials.

Quart: Que l’elaboració de qualsevol tipus de legislació d’àmbit territorial ha de comptar
necessàriament, i des del seu inici, amb la participació i consens dels representants del
territori: municipis, propietaris forestals públics i privats, silvicultors, sectors agrícola i
ramader, entitats i sindicats.

Cinquè: Que l’abast i la influència de noves estructures administratives, han de comptar
amb un ampli consens i que aquest es vegi reflectit en un model de cogovernança real
entre l’administració, els representants del territori i els propietaris.

Sisè: Que aquest acord es faci arribar a :
– President del Govern de la Generalitat
– President del Parlament de Catalunya
– Síndic de Greuges de Catalunya
– Als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya
– Presidències de les Diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona
– A les entitats municipalistes (ACM, FMC, Associació de Micropobles , AMI)
– Delegacions del Govern de la Generalitat
– Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals (BOSCAT)
– Als Ajuntaments i Consells Comarcals, i a tots els representats del sector agrícola,
ramader, forestal cinegètic i rural de Catalunya, per si ho consideren oportú
manifestin la seva adhesió al mateix.

ORIOL TARRAGÓ COSTA
PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ BAGES – MOIANÈS

MANRESA 26 de maig de 2020

Deixa el teu comentari:

El teu correu electrònic no sortirà publicat

 

Més articles de la categoria

Editorial 1690
1461 views
1461 views

Editorial 1690

Redacció - 24 de maig de 2024
Secció FC Fruitosenc: Liders… i la salvació al sac!
1264 views
1264 views

Secció FC Fruitosenc: Liders… i la salvació al sac!

SFEscolaFutbol – FC Fruitosenc – - 22 de maig de 2024
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com