0 Shares 581 Views

L’Ajuntament penalitza a l’empresa que gestiona la residència municipal per a la gent gran per aplicar un augment de les tarifes dels usuaris sense autorització

3 de desembre de 2021
581 Views
Per: AjSFB

Els preus públics de la residència municipal venen fixats per les ordenances del consistori.
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va obrir, el passat mes de juliol, un procediment a l’empresa l’Onada Serveis per un increment irregular de les tarifes dels preus de la residència municipal El Lledoner.
El consistori va detectar que, durant la passada primavera, les famílies usuàries d’aquest equipament assistencial van ser informades que se’ls aplicaria un augment de les tarifes mensuals amb caràcter retroactiu al mes gener de 2021, al·legant que aquest increment permetria apujar els sous dels treballadors i treballadores de la residència.
El Govern municipal va convocar la comissió de seguiment de la residència per tal d’estudiar aquesta qüestió i posteriorment es va reunir amb la direcció de l’empresa que en gestiona el servei per demanar-los explicacions i exigir-los que tiressin enrere aquest increment.
Des de la direcció de l’empresa es va informar al consistori que aquest augment de les tarifes es realitzava per tal de poder augmentar els salaris dels treballadors i treballadores del centre, emparant-se amb el Decret LLEI 9/2021, de 16 de febrer, de la Generalitat, on es va aprovar un increment de tarifes per l’any 2021 en residència i centres de dia públics, amb caràcter retroactiu a dia 1 de gener de 2021, i una pujada del sou del 6% del personal.
Des de l’Ajuntament es recorda que aquesta normativa s’aplica a les tarifes dels preus per plaça que es paguen a les entitats prestadores del servei a la gent gran en centres de la Generalitat. No obstant això, la residència per a la gent gran el Lledoner és un centre de titularitat municipal, gestionat per una empresa privada mitjançant licitació pública, que no pot acollir-se a aquesta normativa i ha de regir-se pels preus públics establerts en l’ordenança municipal que regula aquest servei.
Per tant, l’Onada Serveis ofereix un servei subjecte a unes clàusules que indiquen que una part important d’aquestes tarifes no es poden aplicar sense autorització prèvia de l’Ajuntament, sempre amb vista a la presentació dels informes tècnics justificatius d’aquest augment. En cap moment, abans de la pujada de tarifes, l’empresa va sol•licitar a l’Ajuntament una autorització per tal de modificar-les.
Cal aclarir també que en l’augment establert pel Govern, el cost de l’augment recau en la mateixa Generalitat com a institució que ofereix el servei, però no en el cost per l’usuari com és el cas que aquí es planteja. Des de l’Ajuntament en el seu moment ja es va convidar a l’empresa a seguir les vies establertes per aplicar aquest augment a través de la justificació pertinent per poder portar-ho a la seva aprovació.
La valoració tècnica de tota la documentació aportada per part de l’empresa adjudicatària a l’Ajuntament ha conclòs que l’Onada ha cobrat de forma indeguda, entre els mesos de gener a setembre d’enguany, un total de 87.099,42€ als residents i ha instat a l’empresa el seu retorn als usuaris. Una part d’aquest import ja ha estat retornat i s’ha requerit que la resta sigui retornada de forma imminent.
L’Ajuntament iniciarà una auditoria sobre tots els comptes de la residència, des de l’inici de la concessió, per tal de conèixer amb total certesa si en altres moments hi ha hagut cobraments indeguts.
La situació de la pandèmia ha afectat greument el sector de les residències de la gent gran, però aquest no pot ser l’argument per apujar les tarifes i fer que els residents siguin els qui en paguin, una vegada més, les conseqüències.

Deixa el teu comentari:

El teu correu electrònic no sortirà publicat

 

Més articles de la categoria

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com