0 Shares 379 Views

La Generalitat aprova una nova ajuda per a persones afectades per un ERTO o amb contracte fix discontinu

9 de juliol de 2021
379 Views

 

Aquest ajut pretén ser un complement per a la prestació per desocupació, la prestació extraordinària de les persones treballadores amb contracte fix discontinu, amb la finalitat de pal·liar en part aquesta disminució d’ingressos.

Beneficiaris: Persones afectades per un ERTO, o bé amb contracte fix discontinu, beneficiàries de la prestació extraordinària, com a mínim, un dia del mes de maig de 2021.

Requisits per accedir-hi

Els requisits que han de complir les persones treballadores per sol·licitar l’ajut són:

 • Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.
  • Estar en un ERTO actiu derivat de la COVID-19, amb suspensió total o parcial del contracte, i que aquest ERTO coincideixi almenys un dia en el període comprés entre l’1 i el 31 de maig de 2021 o bé ser titular de la prestació extraordinària en el cas de fix-discontinu (l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de desembre), com a mínim un dia entre l’1 i el 31 de maig 2021, o tinguin pendent el reconeixement en el mateix període.

Import de l’ajut

L’import variarà d’acord amb els dies que s’ha estat en situació d’un ERTO covid19, o segons el dies de reconeixement de la prestació extraordinària per a persones fixes discontínues durant el període de l’1 de gener al 31 de maig de 2021.

 • De 1 a 90 dies: 600 euros
 • 91 dies o més: 700 euros

Presentació de sol·licituds

 • Termini: fins al 15 de juliol de 2021.
  • L’ordre d’inscripció no determinarà la preferència en l’atorgament.
  • La inscripció al registre actuarà com a sol·licitud i, per tant, no caldrà fer cap més tràmit.
  • Per a inscriure’s al registre es requerirà signatura digital de la persona sol·licitant i es farà mitjançant tràmit telemàtic.

La sol·licitud es pot realitzar a través d’aquest enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Inscripcio_ajuts_ERTO

Deixa el teu comentari:

El teu correu electrònic no sortirà publicat

 

Més articles de la categoria

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com