0 Shares 827 Views

Gent Fent Poble proposa unes ordenances fiscals pel 2021 pensades per ajudar a les famílies i activitats a superar el sotrac de la Covid-19

31 d'octubre de 2020
827 Views

Per: Grup Municipal Gent fent Poble.-

GfP des de l’oposició, segueix vetllant per les famílies i les activitats del nostre municipi i seguim sent sensibles a les necessitats i les circumstàncies que haurem d’afrontar. Aquestes Ordenances Fiscals, que regulen impostos i taxes, són possibles i són reals. Estant a govern són les quines hauríem aplicat i lluny d’amagar-les, les posem a l’abast del tripartit al govern del nostre poble per tal que les apliqui. Aquest és un més dels llegats de Gent fent Poble per a tots els veïns i veïnes de Sant Fruitós de Bages.

OOFF núm. 1 – IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)

Valor cadastral de l’habitatge Bonificació
Fins a 100.000 € del 45 %  al  60 %
De 100.001 € en endavant del 35 %  al  50 %

– Ampliar un 15% els percentatges de bonificació per a famílies nombroses i famílies   monoparentals:

– Ampliar la bonificació per la implantació d’energies renovables passant de 2 a 4 anys el benefici fiscal del 50% (percentatge màxim que permet la llei).

– Incorporar un nou benefici fiscal: Bonificació del 75 % del rebut de l’IBI, per als habitatges destinats a lloguer social, amb renda limitada.

OOFF núm. 2 – IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

– Ampliar un 15 % la bonificació per utilització d’energies renovables.

Passar la bonificació de l’IAE del  25 % al  40 % de la quota tributària.

– Ampliar un 20 % la bonificació per l’establiment d’un pla de transport pels treballadors.

Passar la bonificació de l’IAE del  5 % al  25 % de la quota tributària.

– Ampliar un 20 % la bonificació per l’increment d’un 10% de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit. Passar la bonificació de l’IAE del  10 % al  30 % de la quota tributària.

– Introduir un nou benefici fiscal, per empreses amb pèrdues econòmiques:

Bonificació del  10 % de l’IAE per empreses amb rendiment negatiu respecte l’any anterior.

Bonificació del  25 % de l’IAE en el cas que aquest rendiment negatiu no comporti una   reducció de la plantilla.

– Introduir un nou benefici fiscal, per empreses que iniciïn la seva activitat:

Bonificació del  50 % de l’IAE durant 3 anys (els primers 3 anys de meritació) per empreses noves que s’implantin o les existents que iniciïn una activitat diferent a la quina feien.

OOFF núm. 4 – REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS  DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUES)

– Modificar el tram del valor d’implantació de bonificació de l’impost:

Valor cadastral de l’habitatge Bonificació ara Bonificació nova
De 1 € a 86.000 € 50 % 50 %
De 86.001 € a 100.000 € 35 % 50 %
Més de 100.000 € 35 % 35 %

Tots les plusvàlues d’immobles d’entre 86.000 i 100.000 € tenen un augment de la bonificació d’un 15 %.

 

OOFF núm. 5 – IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO)

– Ampliar un 30 % la bonificació per la rehabilitació d’edificis o habitatges del nucli antic:

Passar la bonificació de l’ICIO del  30 % al  60 %.

– Ampliar un 15 % la bonificació per la rehabilitació o millora de les façanes en qualsevol indret   del municipi: Passar la bonificació de l’ICIO del  75 % al  90 %.

– Ampliar un 10 % la bonificació pels habitatges o edificis que millorin l’eficiència energètica:

Passar la bonificació de l’ICIO del  80 % al  90 %.

– Incorporar un nou benefici fiscal: Bonificació del  90 % de  l’ICIO, per les obres que impliquin adaptació d’immobles o baixos d’edificis per a locals comercials.

OOFF núm. 12 – TAXA PER L’OCUPACIÓ AMB TAULES I CADIRES-terrasses de bars/restaurants

– Quota “zero” € per a totes les terrasses (inclosa l’ampliació del 50% feta) per tot l’any 2021.

OOFF núm. 14 – TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ATRACCIONS …

OOFF núm. 19 – TAXA PER LA LLICÈNCIA D’AUTOTAXI

OOFF núm. 25 -TAXA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI (SAD)

– OOFF 14, 19 i 25 (totes elles):  Quota “zero” € per tot l’any 2021.

OOFF núm. 29 – TAXES PEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS (ESCOMBRARIES)

– Introduir dues noves bonificacions:

Bonificació del  20 % del rebut  de les escombraries pels habitatges dels barris de Torroella  i de La Rosaleda, per la reducció de la quantitat del rebuig que ha significat el bon ús dels sistema de recollida de residus amb contenidors tancats. Rebaixa del rebut de 97 a 77 €.

Bonificació del  85 % del rebut  de les escombraries per les activitats econòmiques i comercials dels barris de Torroella i de La Rosaleda, adherides al servei de recollida porta a porta amb sistema de contenidors tancats , per la reducció de la quantitat del rebuig.

 

 

 

Deixa el teu comentari:

El teu correu electrònic no sortirà publicat

 

Més articles de la categoria

Eleccions al parlament de Catalunya
99 views
99 views

Eleccions al parlament de Catalunya

Redacció - 17 de maig de 2024
Editorial 1689
1393 views
1393 views

Editorial 1689

Redacció - 17 de maig de 2024
Secció FC Fruitosenc: Sense miracle
1237 views
1237 views

Secció FC Fruitosenc: Sense miracle

SFEscolaFutbol – FC Fruitosenc – - 16 de maig de 2024
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com