0 Shares 531 Views

El Govern crea una borsa de treball d’interins per garantir la cobertura dels llocs de treball de secretaria intervenció als ajuntaments.

2 de juliol de 2020
531 Views

Per: GenCat – Direcció General de Comunicació.

Amb aquesta actuació, el Departament de la Presidència ofereix als ens locals de Catalunya una cobertura d’aquests llocs per interins d’una manera més àgil, d’acord amb els requisits d’accés a la funció pública i amb ple respecte a l’autonomia local.

El temari de les proves per a la selecció del personal funcionari interí s‘ha publicat al DOGC.

El Govern ha posat en marxa el procediment per a la creació d’una borsa de treball de personal interí per garantir la cobertura de llocs de treball de la subescala ‘secretaria intervenció’ als ajuntaments de Catalunya. D’acord amb la LRSAL, aquestes places han de ser ocupades per personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional (FHN) però l’Estat, que és qui té les competències per convocar-les, no dona resposta a les necessitats de provisió dels ajuntaments i ens locals.

La creació d’aquesta borsa de treball forma part del Pla d’Actuacions de suport als ajuntaments per a la provisió de llocs de treball reservats a personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional (FHN), dissenyat per la Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran. En funció del resultat que s’obtingui amb la implementació de la borsa, se’n preveu l’extensió per a la resta de subescales de personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

En els darrers cinc anys, l’oferta de places de secretaria intervenció a tot l’Estat és clarament insuficient, fet que perjudica la capacitat de funcionament dels ens locals. A Catalunya hi ha 1.498 places reservades a FHN i un elevat percentatge d’ens locals que no tenen cobertes aquestes places amb un funcionari de carrera. La situació s’agreuja en el cas dels ajuntaments més petits en què el secretari és l’únic lloc de funcionari de la corporació, per la qual cosa la manca de cobertura produeix greus distorsions que poden arribar a la paralització de tota la gestió municipal. Per aquest motiu, les entitats locals han hagut de recórrer en molts casos a nomenaments interins per cobrir aquests llocs de treball. L’any 2019, a Catalunya es van produir 61 nomenaments interins de la subescala secretaria intervenció mitjançant aquest sistema.

A la resolució d’aprovació del temari seguirà la resolució de la creació de la borsa de treball i de la convocatòria de proves selectives per a l’accés a aquesta borsa, que es publicarà el darrer quadrimestre d’aquest any. Està previst que les proves per a la selecció de personal funcionari interí constin d’un únic exercici, obligatori i de caràcter teòrico-pràctic. La Direcció General d’Administració Local procedirà a efectuar la crida als candidats de la borsa atenent a l’ordre de puntuació obtingut en la zona o zones en les que figurin incloses quan la corporació local sol·liciti candidats de la borsa.

Amb aquesta actuació, alhora que es produeix un estalvi econòmic per als ens locals que en l’actualitat es veuen obligats a convocar aquests processos, s’articula un procediment que garanteix el compliment dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en la selecció de les persones que, amb caràcter interí, exerceixen aquestes funcions reservades al personal FHN.

Cal destacar l’element de zonificació que s’introduirà a la borsa amb l’establiment de vuit zones de preferència coincidents amb les demarcacions veguerials. Els aspirants seleccionats hauran de comunicar obligatòriament, com a mínim, una d’aquestes zones de preferència.

Deixa el teu comentari:

El teu correu electrònic no sortirà publicat

 

Més articles de la categoria

Editorial 1690
1461 views
1461 views

Editorial 1690

Redacció - 24 de maig de 2024
Secció FC Fruitosenc: Liders… i la salvació al sac!
1264 views
1264 views

Secció FC Fruitosenc: Liders… i la salvació al sac!

SFEscolaFutbol – FC Fruitosenc – - 22 de maig de 2024
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com