0 Shares 486 Views

Convocatòria del Ple Municipal Extraordinàri per la Moció de Censura, pel proper dia 17 de juny de 2020, a les 12 hores.

16 de juny de 2020
486 Views

NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER MINISTERI DE
LA LLEI DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL PER
DEBATRE UNA MOCIÓ DE CENSURA.

Comunicat de l’Ajuntament.

El dia 3 de juny de 2020, a les 11:31 hores, els regidors i les regidores Àdria Mazcuñan Claret, David Uró Vilanova, Eulàlia Feliu Rodríguez, Vicenç Llorens Concustell, Felip Echarri Gil, Cristina Múrcia Caraballo i David Roldan Ruiz, han presentat davant del registre municipal una moció de censura contra l’alcalde, Joan Carles Batanés Subirana, en la qual es proposa que ocupi l’alcaldia la referida regidora Mazcuñan. Consta inscrita com l’entrada 2020-E-RC-3203.

Les signatures han estat autentificades personalment pel secretari que subscriu i he qualificat que la moció reuneix els requisits exigits per l’art. 197 de la Llei orgànica de règim electoral general.

De conformitat amb aquest mateix precepte:

1r. La sessió on s’ha de conèixer la moció de censura queda convocada per ministeri de la llei el desè dia hàbil posterior a la seva presentació, a les 12 hores. Computat aquest termini segons allò que disposa l’art. 30.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, resulta que la sessió s’ha de celebrar el dia 17 de juny de 2020, a les 12 hores.

2n. De conformitat amb el Decret de l’alcalde 2020-0753, de 29 de maig de 2020, aquesta
sessió s’ha de celebrar al Pavelló d’Esports Municipal.

En conseqüència, i en compliment de l’art. 10.4 del Reglament orgànic municipal i 38 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, es notifica a tots els regidors i es fa públic a través de la seu electrònica i el tauler d’edictes municipals que, per ministeri de la llei, s’ha convocat sessió extraordinària del ple municipal per a les 12 hores del dia 17 de juny de 2020, al Pavelló d’Esports Municipal, la qual tindrà com a únic punt de l’ordre del dia el debat i la votació de la moció de censura formulada pels set regidors suara citats i que consta com l’entrada 2020-E-RC-3203, de 3 de juny de 2020, i es desenvoluparà segons el règim específic de les sessions que tenen aquest objecte, establert a l’art. 197 de la Llei orgànica de règim electoral general.

Aquesta notificació constitueix un acte de tràmit en compliment del mandat legal i no és
susceptible de cap recurs, sense perjudici que els legitimats activament puguin interposar
qualsevol recurs ajustat a dret.

Sant Fruitós de Bages.

Deixa el teu comentari:

El teu correu electrònic no sortirà publicat

 

Més articles de la categoria

Horaris del cap de setmana
43 views
43 views

Horaris del cap de setmana

ASFE - 30 de setembre de 2022
Diumenge es clouen les sessions del Clam Festival
39 views
39 views

Diumenge es clouen les sessions del Clam Festival

Jaume Grandia - 30 de setembre de 2022
Espectacle “1 d’octubre, el poder de la gent”
30 views
30 views

Espectacle “1 d’octubre, el poder de la gent”

Redacció - 30 de setembre de 2022
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com